سرفصل های کمتاسیا

انواع اسکرین کپچر توسط کمتاسیا

آشنایی با کلیه ی اجزا محیط برنامه

تدوین ویدیو

ساخت و تنظیم حرکات

روشهای ضبط صدا و تصویر

استفاده از موشن

تنظیم کیفیت و حجم خروجی

آشنایی با ابزارهای جانبی فیلمبرداری و عکاسی

استفاده از پرده ی سبز

کار روی صدا و موسیقی و افکت های صوتی

استفاده از ابزارهای پریمیر