نام دوره ساعت کلاس مدت دوره هزینه توضیحات بیشتر و ثبت نام شروع دوره
AutoCAD یکشنبه و سه شنبه
17 تا 19
50 600 ثبت نام در حال ثبت نام
MAX یکشنبه و سه شنبه
19:30 تا 21:30
60 720 ثبت نام در حال ثبت نام
فتوشاپ شنبه دوشنبه چهارشنبه
17 تا 19
60 720 ثبت نام در حال ثبت نام
عکاسی با توافق شرکت کنندگان  25 300 ثبت نام در حال ثبت نام
مکس انیمیشن شنبه و چهارشنبه
14 تا 16
30 450 ثبت نام در حال ثبت نام

 

جهت دوره های عکاسی با موبایل ، مکس انیمیشن ، موشن گرافی و تدوین تماس بگیرید