AutoCAD (در حال ثبت نام برای دی ماه)

 

3DS MAX (در حال ثبت نام برای دی ماه)

 

فتوشاپ (در حال ثبت نام برای آذر ماه)

 

عکاسی با دوربین حرفه ای  پیش از ثبت نام هماهنگ کنید

 

عکاسی با موبایل پیش از ثبت نام هماهنگ کنید

 

مکس انیمیشن (موقتا بسته شده)


انصراف از کلاس