AutoCAD (تکمیل شد)

 

3DS MAX (در حال ثبت نام برای دی ماه)

 

فتوشاپ (تکمیل شد)

 

عکاسی با دوربین حرفه ای  (تکمیل شد)

 

مکس انیمیشن (موقتا بسته شده)


انصراف از کلاس