نام دوره ساعت کلاس مدت دوره هزینه توضیحات بیشتر و ثبت نام شروع دوره
AutoCAD یکشنبه و سه شنبه
17 تا 19
50 600 ثبت نام اسفند 98
MAX یکشنبه و سه شنبه
19:30 تا 21:30
60 720 ثبت نام یکشنبه 11 اسفند
فتوشاپ شنبه دوشنبه چهارشنبه
17 تا 19
60 720 ثبت نام اسفند 98
عکاسی با توافق شرکت کنندگان  25 300 ثبت نام اسفند 98

 

جهت دوره های عکاسی با موبایل ، مکس انیمیشن ، موشن گرافی و تدوین تماس بگیرید