نام دوره پیش نیاز ساعت دوره هزینه توضیحات بیشتر و ثبت نام شروع دوره
اتوکد دو بعدی و سه بعدی - 50 600 AutoCAD یکشنبه 2 تیر
اتوکد سه بعدی اتوکد 20 240 AutoCAD 3D -
مکس و ویری عمومی معماری - 50 600 3DS MAX & VRay یکشنبه 2 تیر
متحرک سازی معماری و انیمیشن مکس عمومی 30 360 3DS MAX Animation تیر ماه
فتوشاپ جامع (عمومی، متحرک و تدوین) - 60 720 Photoshop تیر ماه
فتوشاپ متحرک سازی و تدوین فتوشاپ عمومی 20 240 تماس بگیرید -
فتوشاپ سه بعدی فتوشاپ عمومی 10 120 تماس بگیرید -
عکاسی با دوربین حرفه ای - 25 300 عکاسی با دوربین -
عکاسی با موبایل - (خصوصی) - 8 100 عکاسی با موبایل -