شماره خبر : 96
تصویر :
تاریخ : 94/10/18
منبع : لینک خبر
عنوان : پروژه محور جمعهع 18 دی با موضوع فواره ساده
متن خبر : پروژه محور جمعه 18 دی با موضوع فواره ی ساده از مباحث پارتیکل و مورد استفاده در فضای خارجی ،‌ جهت مشاهده ی توضیحات بیشتر و ثبت نام روی تصویر فوق یا لینک منبع خبر کلیک نمایید.