ویدیو های آموزشی
تمرین های کلاس فتوشاپ
تهیه مجموعه کامل تهیه موارد بصورت انتخابی

 

045 مثال لوگو
زبان فارسی
مدت 11:43
حجم 28.9 mb
قیمت 11,000
خرید

 

044 انتخاب لبه ی موی تیره روی زمینه ی سفید
زبان فارسی
مدت 5:52
حجم 16.6 mb
قیمت 5,000
خرید

 

043 مثال لیبل سی دی
زبان فارسی
مدت 11:53
حجم 29.0 mb
قیمت 11,000
خرید

 

042 تایپوگرافی
زبان بی کلام
مدت 3:50
حجم 9.98 mb
قیمت 3,000
خرید

 

041 استفاده از میرعماد در فتوشاپ
زبان فارسی
مدت 8:53
حجم 28.0 mb
قیمت 8,000
خرید

 

040 تکنیک های براش
زبان بدون کلام
مدت 11:43
حجم 46.4 mb
قیمت 11,000
خرید

 

039 ساخت تصویر Polar
زبان فارسی
مدت 8:58
حجم 40.5 mb
قیمت 8,000
خرید

 

038 ایجاد تصویر پانوراما از ترکیب تصاویر
زبان فارسی
مدت 13:35
حجم 46.8 mb
قیمت 13,000
خرید

 

037 چهار تکنیک ماسک
زبان فارسی
مدت 16:34
حجم 46.4 mb
قیمت 16,000
خرید

 

036 رفلکس
زبان فارسی
مدت 3:25
حجم 13.1 mb
قیمت 3,000
خرید

 

035 خروج از قاب
زبان فارسی
مدت 6:54
حجم 32.1 mb
قیمت 6,000
خرید

 

034 یک عکس در چند فرم
زبان فارسی
مدت 10:34
حجم 35.4 mb
قیمت 10,000
خرید

 

033  ایجاد رفلکس
زبان فارسی
مدت 5:22
حجم 22.5 mb
قیمت 5,000
خرید

 

032  کارت ویزیت
زبان فارسی
مدت 5:14
حجم 15.5 mb
قیمت 5,000
خرید

 

031  کارت ویزیت
زبان فارسی
مدت 10:58
حجم 32.3 mb
قیمت 10,000
خرید

 

030  تکنیک سایه
زبان بدون کلام
مدت 3:34
حجم 11.8 mb
قیمت 3,000
خرید

 

029  کلیپینگ مسک
زبان فارسی
مدت 4:58
حجم 16 mb
قیمت 4,000
خرید

 

028  اعمال رنگ
زبان بدون کلام
مدت 2:46
حجم 13.3 mb
قیمت 2,000
خرید

 

027 تغییر رنگ
زبان بدون کلام
مدت 2:29
حجم 8.5 mb
قیمت 2,000
خرید

 

026 تغییر رنگ
زبان بدون کلام
مدت 2:29
حجم 13.7 mb
قیمت 2,000
خرید

 

025 پترن اریب و ترکیب تصاویر
زبان فارسی
مدت 8:58
حجم 29.1 mb
قیمت 8,000
خرید

 

024 ماسک کلیپ و ترکیب تصاویر
زبان فارسی
مدت 7:46
حجم 34.8 mb
قیمت 7,000
خرید

 

023 ماسک کلیپ و فیلتر
زبان فارسی
مدت 5:50
حجم 23.8 mb
قیمت 5,000
خرید

 

022 استروک بدون زمینه
زبان فارسی
مدت 6:58
حجم 15.6 mb
قیمت 6,000
خرید

 

021 ترکیب سه تمرین
زبان فارسی
مدت 8:55
حجم 23.2 mb
قیمت 8,000
خرید

 

020 استفاده از فیلتر در جلوه ی یخ
زبان فارسی
مدت 4:51
حجم 17.4 mb
قیمت 4,000
خرید

 

019 استفاده از فیلتر در جلوه ی بوکه
زبان فارسی
مدت 3:49
حجم 20.3 mb
قیمت 3,000
خرید

 

018 استفاده از فیلتر
زبان فارسی
مدت 4:55
حجم 11.8 mb
قیمت 4,000
خرید

 

017 استفاده از فیلتر
زبان فارسی
مدت 3:06
حجم 10.7 mb
قیمت 3,000
خرید

 

016 استفاده از فیلتر
زبان فارسی
مدت 9:46
حجم 46 mb
قیمت 9,000
خرید

 

015 ساخت و پیکربندی براش
زبان فارسی
مدت 10:34
حجم 28.4 mb
قیمت 10,000
خرید

 

014 استفاده از پرینت اسکرین
زبان فارسی
مدت 08:11
حجم 20.2 mb
قیمت 8,000
خرید

 

013 دانلود و استفاده از براش ابر
زبان فارسی
مدت 03:05
حجم 22.2 mb
قیمت 3,000
خرید

 

012 ویرایش گرادینت در مثال دفترچه فنری
زبان فارسی
مدت 07:22
حجم 22.1 mb
قیمت 7,000
خرید

 

011 تقسیم تصویر به وسیله ی شیپ
زبان فارسی
مدت 08:49
حجم 36.1 mb
قیمت 8,000
خرید

 

010 استفاده از پترن
زبان فارسی
مدت 07:38
حجم 28 mb
قیمت 7,000
خرید

 

009 انتخاب های لایه
زبان فارسی
مدت 06:37
حجم 18.2 mb
قیمت 6,000
خرید

 

008 نوشتن متن روی مسیر
زبان فارسی
مدت 06:32
حجم 12.7 mb
قیمت 6,000
خرید

 

007 متن پاراگراف بندی شده بر اساس شکل خاص
زبان فارسی
مدت 07:16
حجم 24.8 mb
قیمت 7,000
خرید

 

006 نوشتن متن نسبت به تصویر
زبان فارسی
مدت 06:48
حجم 26 mb
قیمت 6,000
خرید

 

005 نوشتن متن ساده
زبان بدون کلام
مدت 04:29
حجم 18.5 mb
قیمت 4,000
خرید

 

004 آمیختگی
زبان فارسی
مدت 02:38
حجم 9.15 mb
قیمت 2,000
خرید

 

003 ترمیم به وسیله ی استمپ
زبان فارسی
مدت 03:34
حجم 15.7 mb
قیمت 3,000
خرید

 

002 باز شدن درب
زبان فارسی
مدت 03:01
حجم 11.2 mb
قیمت 3,000
خرید

 

001 تکرار
زبان فارسی
مدت 02:04
حجم 5.4 mb
قیمت 2,000
خرید