ویدیو های آموزشی
AutoCAD 3DS MAX Photoshop عکاسی

 

003 ساخت تصویر Polar
زبان فارسی
مدت 8:58
حجم 40.5 mb
قیمت 8,000
خرید

 

002 ایجاد تصویر پانوراما از ترکیب تصاویر
زبان فارسی
مدت 13:35
حجم 46.8 mb
قیمت 13,000
خرید

 

001 یک ویدیوی خارجی با روش سعی و خطا و توضیح بسیار کامل در مورد ایجاد بوکه
زبان انگلیسی
مدت 12:22
حجم 65.8 mb
قیمت رایگان
دانلود