غروب خلیج فارس - کیش
غروب کیش
غروب کیش
دزفول
F18 1/100 ISO 100
کُنار دزفول
F1.8 1/1000 ISO100 85mm
دزفول
F1.8 1/1000 ISO100 85mm
ساحل بوشهر
غروب خلیج فارس
بوشهر
ساحل خلیج فارس
بوشهر
غروب زمستانی بوشهر
آسمان زمستانی اهواز
آسمان زمستانی اهواز
شیراز - سعدیه
جاده سپیدان
F4 1/2000 iso100 24mm
شیراز - سعدیه
F1.8 1/800 ISO100 85mm
شیراز - سعدیه
F1.8 1/1000 ISO100 85mm
جاده ی ایذه
خوزستان
دریاچه سد کارون سه
F2.8 30" ISO1600
سد کارون سه
F8 1/200 ISO100
سد کارون سه
F8 1/160 ISO100
خوزستان - دهدز
F8 - 1/80 - ISO100
تاراز
شمال خوزستان
تاراز
شمال خوزستان
شهیون
شمال خوزستان
سی سخت
اول فروردین
سد کارون سه
خوزستان
آسمان زمستانی
اهواز
گل آفتاب گردان
اهواز - شهرک نفت
غروب
جاده ماهشهر
غروب
جاده ماهشهر
javascript