لیست پرداخت کلاسهای آریانا

پرداخت دوم تا جلسه دهم | پرداخت سوم تا جلسه بیستم

 

در صورت وجود مشکل در پرداخت آنلاین ، وجه را به شماره کارت

 

6037 - 6915 - 4272 - 4182

 

پرداخت و رسید آن را از طریق واترپ به شماره 09163137851 ارسال بفرمایید

 

کلاس مکس 19:30 تا 21:30
نام و نام خانوادگی پرداخت اول پرداخت دوم پرداخت سوم
محمد حسین ابریشم کار   پرداخت  
سهام لویمی      
شهیاد بسام هارونی      
مائده فریدونی      
فرزانه دانش      
نگین معصومی      
فاطمه حردان      
مجید مسعودی      

 

 

کلاس مکس 14 تا 16
نام و نام خانوادگی پرداخت اول پرداخت دوم پرداخت سوم
مریم محاربی      
الهام ظهیری      
شیرین باوی      
آرش صفری  
محمد حسینی برآفتابی      
هیوا پور عباس
شیرین عزیزی      
داریوش حبیبی