لیست پرداخت کلاسهای آریانا

پرداخت دوم تا جلسه دهم | پرداخت سوم تا جلسه بیستم

 

در صورت وجود مشکل در پرداخت آنلاین ، وجه را به شماره کارت

 

6037 - 6915 - 4272 - 4182

 

پرداخت و رسید آن را از طریق واترپ به شماره 09163137851 ارسال بفرمایید

 

کلاس مکس 19:30 تا 21:30
نام و نام خانوادگی پرداخت اول پرداخت دوم پرداخت سوم
محمد حسین ابریشم کار   پرداخت  
سهام لویمی   پرداخت  
شهیاد بسام هارونی      
مائده فریدونی      
فرزانه دانش      
نگین معصومی      
فاطمه حردان      
مجید مسعودی      

 

کلاس فتوشاپ سکشن 17 تا 19
نام و نام خانوادگی پرداخت اول پرداخت دوم پرداخت سوم
عاطفه فرج شوشتری      
عاطفه خیرالهی     پرداخت
انسیه موگهی      
داوود یوسفی بابادی      
فاطمه دهدار      
مائده هلودی      

 

کلاس فتوشاپ سکشن 19:30 تا 21:30
نام و نام خانوادگی پرداخت اول پرداخت دوم پرداخت سوم
ساناز باقری      
پرستو کوچکی      
پیمان کوچکی      
محمد حسین برآفتابی      
مائده هلودی      
مهدی ویس زاده طرفی      

 

کلاس مکس 14 تا 16
نام و نام خانوادگی پرداخت اول پرداخت دوم پرداخت سوم
مریم محاربی   پرداخت  
الهام ظهیری   پرداخت  
شیرین باوی      
آرش صفری   پرداخت  
محمد حسینی برآفتابی      
هیوا پور عباس      
شیرین عزیزی      
داریوش حبیبی   پرداخت