سرفصل اتوکد دو بعدی

 

دوره عمومی 70 تا 80 ساعت

خصوصی و نیمه خصوصی 40 تا 50 ساعت

آموزش بر اساس آخرین نسخه 2019

 

آشنایی با محیط برنامه و پیکربندی های اولیه

آشنایی با Object Snap  و تنظیمات و کاربرد آن

آشنایی با کاربرد Polar , Tracking

آشنایی با سیستم های مختصاتی مطلق ، نسبی ، قطبی

استفاده از ابزارهای اولیه ترسیم

 Line, Arc, Circle, Rectangle, Polygon, Polyline, Donut, Ray, Xline,

استفاده از دستورات ویرایشی

Erase, Copy, Move, Rotate, Mirror, Trim, Extend, Array, Explode, Offset,

استفاده از خصوصیات شامل : نوع خط ، مقیاس خط ، ضخامت ، رنگ ، لایه بندی

استفاده از هاشور

حالت های مختلف درج متن

اندازه گذاری و پیکربندی و ویرایش اندازه ها

اسفاده از دستور های پیشرفته ی ترسیمی

Spline, Divide, Measure, Helix, Cloud,

استفاده از دستورهای پیشرفته ی ویرایشی

Scale, Stretch, Blend, Lengthen, Polyline Edit, Align, Break, Join, Overkill, Draworder

ساخت ، استفاده و ویرایش بلوک ها و استفاده و ساخت کتابخانه های نماد

استفاده از ابزارهای تکمیلی Leader , Table

کادر و جدول ترسیم

محاسبات محیط و مساحت

مرور دستورهای Home

انجام چند تمرین تخصصی معماری (پلن - برش پله)

پیکربندی های تخصصی اندازه ها

مقیاس های ترسیم

خروجی های گرافیکی

استفاده از خروجی های Layout

ساخت Template

چاپ ترسیم

امکانات  Express tools  جهت ایجاد و ویرایش های خاص متن

ابزار های کاربردی اکسپرس

ایجاد دتایل در ترسیم

ساخت هاشور با Super Hatch

یادگیری و ساخت و ویرایش کلیدهای میانبر

 

 

 

سرفصل اتوکد 3 بعدی

 

آشنایی با زوایایی دید

گرافیک نمایش

ایجاد سطوح گرافیکی Region

ایجاد احجام اولیه سه بعدی

Box, Cylinder, Cone, Sphere, Pyramid, Wedge, Torus

ترکیب احجام سه بعدی و ایجاد احجام مرکب

Union, Subtract, Intersect

کاربرد ابزارهای ویرایش سه بعدی

3D Rotate, 3D Align, 3D Mirror

ایجاد حجم به وسیله ی ابزار Poly Solid

ایجاد حجم بر اساس شکل های دو بعدی

Press Pull, Extrude, Loft, Revolve, Sweep

رسم فنر و رمپ  با Helix

استفاده از 3D Poly Line

استفاده از ویرایشگرهای پیشرفته ی سه بعدی

Interfere, Slice, Thicken, Extract Edge, Imprint, Separate, Shell

مجموعه ابزارهای Section  جهت ایجاد مقطع

استفاده از ابزار Flat Shot

مختصات های سه بعدی و تنظیم محور مختصات

اندازه گذاری سه بعدی

کنترل گیزمو و فیلترهای انتخاب

رسم حالت های مختلف پله

ایجاد برش و نما از حجم

 رسم دیتیل و جزییات

خروجی های سه بعدی در layout

ایجاد نما و برش و دتایل اتوماتیک از حجم

نورپردازی

خورشید و آسمان

آشنایی با کتابخانه ی متریال

اعمال و ویرایش متریال ها

رندرینگ و خروجی های گرافیکی

خروجی ویدیو در اتوکد

کنترل های پیشرفته ی نمایش Orbit, Navigation Wheel, Walk and Fly

خروجی دستگاه های چاپ سه بعدی ، برش لیزر و CNC

خروجی جهت مکس